Guard

GUARD
Det finns En som vakar över dig och skyddar dig. Den beskyddaren är alltigenom kärlek och Han älskar just Dig så oändligt mycket!
Vill du ha Jesus till din vakt?
Om du tar emot Hans beskydd behöver du aldrig vara rädd.
Han kommer aldrig någonsin lämna dig.
Bred dina vida vingar o Jesus över mig,
Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig.
Bliv du min ro min starkhet, min visdom och mitt råd.
Och låt mig alla dagar få leva av dig nåd.