Pray

Vi lever i en trasig värld på många sätt
och det är inte så Gud vill att det ska vara.
När Gud skapade världen var allting perfekt. Man kan då likna världen vid ett helt slätt papper, det fanns inte en enda liten skavank. Men människan valde att inte lyda Gud, och det där släta pappret har
blivit alldeles skrynkligt.

MEN…det finns en sak vi kan göra! Ett litet ord med stor kraft! Vi kan BE! Vi kan be om allt!!

Vi behöver inte gå ensamma med våra bekymmer, vår oro, vår smärta, Gud vill vara med och hjälpa och hela, han vill bära den tunga bördan åt oss. Bara vi förstår att vi inte behöver klara allt själva, att vi kan lämna över bördan. Gud tar emot den. Han kan göra det där skrynkliga pappret slätt igen.

Med denna kollektion vill jag påminna om bönens kraft. Det lilla ordet be/pray kan förändra allt. Det skrynkliga symboliserar vår trasiga värld, men där ordet pray står finns inga bucklor. De vackra färgerna på smycket får symbolisera Guds härlighet, när vi lever nära honom får vi också ta del av allt det vackra.
Hos Gud finns friden.

Jesus säger:
Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna.
Bulta, och dörren ska öppnas för er.
Matt 7:7