The Artist

The Artist

I första mosebok står det om hur Gud skapade jorden och allt som finns här. När jag ser mig omkring i naturen, på marken eller bland träden, och tänker på den otroliga variation det finns, och hur vackert allting är, så kan jag inte tro annat än att det måste finnas en ”hjärna” bakom allt det här. Det måste vara en konstnär som inte går att ens jämföra med de absolut största konstnärer som funnits här på jorden.
Se hur trädens löv målas på hösten, inget löv är exakt likadant. Studerar du en snöflinga på vintern ser man också vilken oerhört skicklig konstnär det måste ha varit som hittat på alla dessa vackra mönster.
I varje årstid kommer det fram nya skapelser och de flesta kan nog hålla med om att det i naturen finns otroligt mycket konst som är fantastiskt vacker.
Jag tror att det bara finns EN som skapat allt detta, och det är HAN som är den störste och ende konstnären av sitt slag!

”Gud sade: ”Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden. Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott.”

Första Moseboken 1:11-12