Savior

Savior

Jesus, Guds son, föddes i ett enkelt stall i Betlehem. Han kom för att rädda dej och mej, ja hela mänskligheten. Han kom som vår frälsare. Vår Savior.

När Jesus var född tändes en stor stjärna på himlen. Stjärnan fick bli vägvisare för människor som ville hylla det lilla barnet, Guds son. Idag får vi ha Jesus till vår vägvisare. Följer vi Honom kommer vi också att ledas på den rätta vägen.

”Men ängeln sade: Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Luk 2:10-12